Straipsnio pateikimas į MRU PDBUniversiteto publikacijų duomenų bazėje (PDB) registruojamos Universiteto darbuotojų ir doktorantų einamųjų ir ankstesniųjų metų publikacijos.
Pagal PDB rengiami mokslo darbuotojų bibliografiniai sąrašai ir statistika. Informacija iš PDB  naudojama darbuotojų atestavimui, konkursui pareigoms užimti, pedagoginiams vardams suteikti, metinei Universiteto mokslo produkcijos ataskaitai parengti.
Publikacijų registravimo tvarką, apskaitos, ataskaitų ir analizių rengimo procedūras nustato MRU darbuotojų publikacijų registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas MRU Rektoriaus 2012-12-18 įsakymu Nr. 1I-115.

Universiteto darbuotojai privalo registruoti visas Universiteto leidyboje ar kitur išleistas publikacijas iš karto po paskelbimo spaudoje.
Registruotas publikacijas galima rasti publikacijų kataloge atlikus paiešką.
Autoriai, turintys galiojančias pareigas Universitete, gali generuoti bibliografinius sąrašus PDB ataskaitų posistemėje.

Išsamiau

Dėl MRU mokslo publikacijų duomenų bazės prašome kreiptis:
publikacijos@mruni.eu, tel. (85) 271 4536
III-148  Ateities g. 20