Teisės aktai

Doktorantūros studijas reglamentuojantys teisiniai dokumentai

Bendri dokumentai:

 • Mokslo doktorantūros nuostatai  

Įstojusiems 2010 metais: 

 • Mykolo Romerio universiteto mokslo doktorantūros reglamentas   

Įstojusiems 2011 metais ir vėliau:

 • Mykolo Romerio universiteto su Vytauto Didžiojo universitetu teisės mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas  
  Teisės mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis  
 • Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Mykolo Romerio universitetu ir Šiaulių universitetu vadybos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas  
  Vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis 
 • Vytauto Didžiojo universiteto su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, Lietuvos žemės ūkio universitetu, Mykolo Romerio universitetu ir Šiaulių universitetu ekonomikos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas   
  Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis
 • Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu ir Cordobos universitetu (Ispanija) psichologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas  
  Psichologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis  
 • Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus universitetu ir Aveiro universitetu (Portugalija) edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas
  Edukologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis  
 • Lietuvos edukologijos universiteto su Mykolo Romerio universitetu filologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentas 
  Filologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis

Kiti doktorantūros proceso dokumentai:

 • Tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kvalifikaciniai reikalavimai  
 • Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas  

Tarptautiniai dokumentai: