Doktorantams

Dėl mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžių: Norėdami įtraukti klausimą į doktorantūros komitetų posėdžio darbotvarkę, rašykite el. p. phd@mruni.eu.

TEIKIANT PARAIŠKĄ LIETUVOS MOKSLO TARYBAI
DĖL KONKURSINIO FINANSAVIMO


Informacija apie instituciją, kurią reikia nurodyti paraiškoje:

Telefonas
 (85) 2714 625
El. paštas roffice@mruni.eu
Institucijos kodas 111951726
Sąskaitos Nr. LT09 7300 0100 0249 2697
Banko pavadinimas AB Swedbank
Institucijos vadovas
(Asmuo, kuris, jei projektas bus remiamas, pasirašys sutartį)
Studijų ir mokslo prorektorė 
dr. Inga Žalėnienė


Kaip gauti paramą studijoms ir moksliniams tyrimams užsienyje 

Lietuvos mokslo taryba teikia finansavimą mokslo išvykoms. Daugiau informacijos rasite čia.

Tarptautinei frankofonijos organizacijai priklausantis Vadybos ir administravimo institutas (IFAG – Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion) siūlo galimybes bendroms doktorantūros studijoms per stažuotes ir paskaitų blokus. Studijos nemokamos.
Daugiau informacijos rasite čia

Europos stipendijų portalas
Vokietijos akademinių mainų tarnybos DAAD portalas apie skiriamą finansavimą doktorantams.
Švedijos instituto teikiamos stipendijos.
Prancūzijos užsienio reikalų bei švietimo ir mokslo ministerijų skiriama Eiffel stipendija
Jungtinės Karalystės stipendijos
JAV stipendijos
Kitos galimybės stipendijoms ir paramai skelbiamos Lietuvos mokslininkų mobilumo centro,  Valstybinio studijų fondo, Studijų užsienyje informacijos centro tinklapyje.

Užsienio stipendijų paieška:
http://www.europe-internship.com
http://www.spain-internship.com

http://www.langas.net/skelbim.htm
http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm
http://scholarship-positions.com/
http://www.scholars4dev.com/
http://www.scholarship-programs.org/
http://scholarshipdb.net/scholarships/Program-PhD

Disertacijų duomenų bazės užsienyje:
Švedija –
http://www.dissertations.se
Ispanija –
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
Jungtinė Karalystė –
http://ethos.bl.uk/Home.do;jsessionid=34709C61636F1AE88100D91D29C26313
Prancūzija –
http://tel.archives-ouvertes.fr/?action_todo=search&s_type=advanced

Vasaros mokyklų paieška:
http://www.summerschoolsineurope.eu