Akademinės etikos centras

[2017-01-17]

AEC vadovė dr. Loreta Tauginienė dalyvavo Teisingumo ministerijos organizuotame pasitarime dėl veiksmų derinimo, kad operatyviai būtų reaguojama į pranešimus apie prekybą rašto darbais ir stabdoma tokia neteisėta veikla. Pasitarime buvo išsakyti siūlymai dėl Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio tikslinimo siekiant jo efektyvaus taikymo. "Aukštosioms mokykloms būtina suteikti galimybes sukurti etikos infrastruktūrą, o tam reikia ir kompetencijos, ir pastangų, ir kitų išteklių" - teigė dr. Loreta Tauginienė. Ji pabrėžė, kad nepakanka turėti baigiamojo darbo sutapčių vertinimo sistemą ir ja naudotis; būtina žiūrėti į prekybą rašto darbais plačiau ir vengti šią situaciją taisyti "pleistro užklijavimo" principu. "Tiek universitetai, tiek kolegijos turi gilintis į akademinio nesąžiningumo priežastis, jas diagnozuoti ir tuomet galvoti apie priemones. Pvz., dėstytojo krūvio dalis, skirta baigiamojo darbo vadovavimui - ar užtikrinama studijų / vadovavimo kokybė?" -  tęsė Akademinės etikos centro vadovė. Ji atkreipė dėmesį ir į tai, kad etikos standartai aukštosiose mokyklose turi būti vienodi: "Jeigu MRU išbraukia studentą dėl akademinio nesąžiningumo, kita aukštoji mokykla turi jo nepriimti bent kurį laiką (nors poįstatyminiai teisės aktai tam sudaro sąlygas). Reikia formuoti aukštųjų mokyklų susitarimą keistis tokia informacija tarpusavyje ir tokiu būdu nesudaryti sąlygų elgtis neetiškai".

Pasitarime dalyvavo Teisingumo ministerijos viceministras Justas Pankauskas, Teisingumo ministerijos patarėjas dr. Giedrius Mozūraitis, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas ir kiti atstovai iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus universiteto.

[2017-01-04]

Akademinės etikos centro vadovė dr. Loreta Tauginienė susitiko su Studijų kokybės vertinimo centru ir pristatė projekto "European Network for Academic Integrity" planuojamus rezultatus, jų panaudojimo galimybes.

[2017-01-01]

Šiandien įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas, kurio 123 straipsnis nustato administracinę atsakomybę už studijų baigiamųjų darbų bei disertacijų neteisėtą pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms: bauda asmenims nuo 150 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1800 eurų. Pakartotinai padarytas nusižengimas užtrauks baudą asmenims nuo 300 iki 850 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1700 iki 3000 eurų.
Pagal šį kodeksą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius turi teisę tirti baigiamųjų darbų pirkimo ir pardavimo atvejus ir imtis veiksmų dėl administracinės atsakomybės taikymo.

Naujienų archyvas

2017 | 2016 2015 │ 2014 2013