Studijų kainos

Studijų kaina įstojusiems nuo 2016 metų į magistrantūros valstybės nefinansuojamas vietas. 

Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Studijų įmoka mokama už semestrą, per 15 dienų nuo semestro pradžios.

Studijų forma Studijų kaina už metus
Teisės, ekonomikos, finansų, komunikacijos, politikos mokslų, vadybos, verslo, viešojo administravimo studijų kryptys
Nuolatinės studijos 2240 EUR
Ištęstinės studijos 1680 EUR
Psichologijos studijų kryptis
Nuolatinės studijos 2310 EUR
Ištęstinės studijos 1540 EUR
Socialinio darbo, sociologijos studijų kryptys
Nuolatinės studijos 2116 EUR
Ištęstinės studijos 1587 EUR
Edukologijos studijų kryptis
Nuolatinės studijos   2116 EUR
Ištęstinės studijos 1587 EUR
Informatikos studijų kryptis
Nuolatinės studijos 2320 EUR
Ištęstinės studijos1740 EUR
Programos anglų kalba kartu su Middlsex universitetu
Nuolatinės studijos 2440 EUR

Papildomų studijų kaina, įstojusiems 2016 metais.

Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, tęsia studijas MRU atitinkamų programų magistrantūroje ir jiems galios einamais metais nustatyta studijų kaina.

Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Turintiems universitetinį išsilavinimą:

Studijų forma Studijų kaina už metus
Teisės studijų kryptis
Papildomos studijos 1080 EUR

Turintiems koleginį išsilavinimą:

Studijų forma Studijų kaina už metus
Teisės, ekonomikos, politikos mokslų, vadybos, verslo, viešojo administravimo, komunikacijos studijų kryptys
Papildomos studijos 1080 EUR
Socialinio darbo, edukologijos studijų kryptys
Papildomos studijos 1080 EUR
Informatikos studijų kryptis
Papildomos studijos 1080 EUR

 Laipsnio nesuteikiančių studijų kaina, įstojusiems 2016 metais.

Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Studijų forma Studijų kaina už metus
Pedagogikos studijų kryptis
Nuolatinės studijos
2074 EUR