Studijų kainos

Studijų kaina įstojusiems nuo 2017 metų į magistrantūros valstybės nefinansuojamas vietas. 

Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Studijų įmoka mokama už semestrą, per 15 dienų nuo semestro pradžios.

Studijų forma Studijų kaina už metus
Teisės, ekonomikos, finansų, komunikacijos, politikos mokslų, vadybos, verslo, viešojo administravimo studijų kryptys
Nuolatinės studijos 2240 EUR
Ištęstinės studijos 1680 EUR
Psichologijos studijų kryptis
Nuolatinės studijos 2342 EUR
Ištęstinės studijos 1561,33 EUR
Socialinio darbo, sociologijos studijų kryptys
Nuolatinės studijos 2120 EUR
Ištęstinės studijos 1590 EUR
Edukologijos studijų kryptis
Nuolatinės studijos   2120 EUR
Ištęstinės studijos 1590 EUR
Informatika ir vaizdo turinys
Nuolatinės studijos (1 metai Lietuvoje)
2320 EUR
Nuolatinės studijos (1 metai P.Korėjoje, Dongseo universitete)5600 USD 
Programos anglų kalba (Finansų rinkos, Elektroninio verslo vadyba, Komunikacija ir kūrybinės industrijos)
Nuolatinės studijos 2240 EUR

Papildomų studijų kaina, įstojusiems 2017 metais.

Asmenys, sėkmingai baigę papildomas studijas, tęsia studijas MRU atitinkamų programų magistrantūroje ir jiems galios einamais metais nustatyta studijų kaina.

Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Turintiems universitetinį išsilavinimą:

Studijų forma Studijų kaina už metus
Teisės studijų kryptis
Papildomos studijos 1080 EUR

Turintiems koleginį išsilavinimą:

Studijų forma Studijų kaina už metus
Teisės, ekonomikos, politikos mokslų, vadybos, verslo, viešojo administravimo, komunikacijos studijų kryptys
Papildomos studijos 1080 EUR
Socialinio darbo, edukologijos studijų kryptys
Papildomos studijos 1080 EUR
Informatikos studijų kryptis
Papildomos studijos 1080 EUR

 Laipsnio nesuteikiančių studijų kaina, įstojusiems 2017 metais.

Fakulteto vadovas gali įmoką už studijų semestrą leisti mokėti dalimis pagal nustatytą mokėjimo grafiką.

Studijų forma Studijų kaina už metus
Pedagogikos programa
Nuolatinės studijos
2248 EUR