Bakalauro studijų programos

Žinia visiems: MRU absolventai išlieka vienais paklausiausių darbo rinkoje (plačiau)

MRU 12 bakalauro studijų programų yra įvertinta ir akredituota tarptautinių lygiu, o 15 – nacionaliniu lygiu (plačiau).

Studijų programos išorinis vertinimas – nacionalinės ir tarptautinės patirties kontekste atliekama studijų programos ir jos vykdymo kokybės analizė bei rekomendacijų studijų programai tobulinti pateikimas. MRU studijų programų išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (EQAR).

Žemiau išvardintos programos įvertintos ir akredituotos tarptautiniu lygiu ( *), nacionaliniu lygiu (**)

Studijų programos pagal STUDIJŲ KRYPTIS

Studijų programos pagal FAKULTETUS / INSTITUTUS

Studijų programų aprašai (čia)


PROGRAMOS PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS

APSKAITOS KRYPTIS

FILOLOGIJOS KRYPTIS

FINANSŲ KRYPTIS

VERTIMO KRYPTIS

INFORMATIKOS KRYPTIS

KOMUNIKACIJOS KRYPTIS

POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTIS

PSICHOLOGIJOS KRYPTIS

SOCIALINIO DARBO KRYPTIS

ŠVIETIMO IR UGDYMO KRYPTIS

TEISĖS KRYPTIS

VERSLO KRYPTIS

VERSLO IR VADYBOS KRYPTIS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KRYPTIS


PROGRAMOS PAGAL FAKULTETUS


EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETAS

VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETAS TEISĖS FAKULTETAS
VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETAS (Kaune)
KOMUNIKACIJOS INSTITUTAS  EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTAS
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ INSTITUTAS
PSICHOLOGIJOS INSTITUTAS