Stojantiems į bakalauro studijų II kursą

Teisės krypties KOLEGIJŲ ABSOLVENTŲ priėmimo į II ištęstinių studijų kursą 2017 metais taisyklės

RUOŠIAMA (planuojama skelbti vasario 1 d.)

Teisės krypties kolegijų absolventai priimami į II ištęstinių studijų kursą. Studijos vyksta ištęstiniu/sesijiniu būdu. Kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti akademiniai dalykai gali būti įskaitomi, vadovaujantis MRU Akademinių kreditų pripažinimo tvarka.

Turintys universitetinį išsilavinimą nuo 2016 metų priėmimas į II kursą neorganizuojamas. Asmenys turintys universitetinį išsilavinimą gali stoti į I kursą bendra tvarka. Aukštosiose mokyklose įgyti akademiniai kreditai gali būti įskaitomi, vadovaujantis MRUAkademinių kreditų pripažinimo tvarka

Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės tel. (8 5) 2714 704 arba  el.paštu     priemim@mruni.eu