Stojantiems į bakalauro studijų II kursą

Turintys universitetinį išsilavinimą nuo 2016 metų priėmimas į II kursą neorganizuojamas. Asmenys turintys universitetinį išsilavinimą gali stoti į I kursą bendra tvarka. Aukštosiose mokyklose įgyti akademiniai kreditai gali būti įskaitomi, vadovaujantis MRU Akademinių kreditų pripažinimo tvarka

Informacijos apie studentų priėmimą teiraukitės tel. (8 5) 2714 704 arba  el.paštu     priemim@mruni.eu