Latest Issue

Societal Studies. 2016, No. 8(1)


Egidijus Mardosas. IDEOLOGY AND PRACTICAL RATIONALITY: H. MARCUSE AND A. MACINTYREDownload (downloaded - 103)   
Alfredas Kiškis. MEASURING THE IMMEASURABLE: MODELS OF INTEGRATION OF RECORDED CRIME AND VICTIM SURVEY DATADownload (downloaded - 44)   
Natalija Kaminskienė, Agnė Tvaronavičienė, Gražina Čiuladienė, Inga Žalėnienė. RESEARCH ON ATTITUDE OF LITHUANIAN LAWYERS TO PEACEFUL DISPUTE RESOLUTION AND MEDIATIONDownload (downloaded - 48)   
Ilya Shmelev, Oleg Pavenkov. COPING BEHAVIOUR AND DIFFICULT LIFE SITUATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS IN RUSSIADownload (downloaded - 127)   
Vilhelmina Vaičiūnienė, Viktorija Mažeikienė. MEDIA LITERCY AND INFORMATION LITERACY: CONCEPTUAL CONVERGENCE INTO A COMPOSITE NOTION OF MILDownload (downloaded - 61)   
Gediminas Valantiejus. EDUCOLOGICAL APPROACH TO TAX LITERACY: ASSUMPTIONS AND PERSPECTIVES IN LITHUANIADownload (downloaded - 84)   
Daiva Deimantaitė Gedmintienė, Audra Visockaitė. THE IMPORTANCE OF PERSONAL FINANCE FOR INVESTMENT AND APPLYING FINANCIAL BEHAVIOUR PRINCIPLES IN PERSONAL FINANCE INVESTMENT DECISIONS IN LITHUANIADownload (downloaded - 192)   
Pranas Mierauskas. THE CONCEPT OF SUSTAINABLE FARMING IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL AGRICULTUREDownload (downloaded - 66)   
Loreta Tauginienė. TEORINĖS, EMPIRINĖS IR PRAKTINĖS APIBRĖŽTYS MOKSLINIŲ TYRIMŲ, AKADEMINĖS AUTORYSTĖS, ETIKOS VADYBOS IR KITUOSE KONTEKSTUOSEDownload (downloaded - 49)